Kako naprej z naglušnostjo?

Slušni aparati

Kdaj je pravi čas, da se odločite za slušni aparat?
To je eno izmed težjih vprašanj, sploh če ne veste kje in kako dobiti odgovore. V glavi se vam poraja veliko vprašanj, kot na primer: »Ali sploh slabo slišim? Kako ugotovim, da slabo slišim? Ali je bolje, da počakam ali se čim hitreje odločim za slušni pripomoček?« Dandanes boste odgovore našli skoraj vsepovsod, vprašanje je le, če bodo ti pravilni, zato je le-te potrebno iskati na pravem mestu in na pravi način. Gremo torej po vrsti.
Če ne veste, kako slišite ali ste v dvomih glede svojega sluha, ali pa bi se samo iz radovednosti radi prepričali kakšen je vaš sluh, vam predlagamo, da opravite brezplačen test sluha v enem izmed AUDIO BM slušnih centrov po Sloveniji. Test je natančen, hiter, ter kot smo že omenili – brezplačen. Dvomi o vašem sluhu (nesluhu) bodo tako popolnoma izginili.

Drugi pokazatelj, ki vam pove, da z vašim sluhom nekaj ni popolnoma vredu je…
slabo razumevanje vaših sogovornikov oz. slišanega. Pogosto morate prositi za ponovitve besed, pri poslušanju se naprezate, obračate glavo, da bi bolje ujeli glas ali pa celo potarnate, da vaš sogovornik govori tiho, nerazločno in ga zato ne razumete. Doma je vaš televizijski sprejemnik naravnan na povečano glasnost, telefon in hišni zvonec pa ste preslišali. In še ta sosed…, ko vas pozdravlja čez cesto, se vam zdi, da vam govori nerazumljiv jezik… Podobnih situacij je kar nekaj, a le-te vam nakazujejo, da vaš sluh že pošteno peša.
Velika verjetnost je, da bodo vaše težave s sluhom prej opazili vaši sorodniki in prijatelji. Takrat nikakor ne omahujete z roko in si govorite: »Ah saj dobro slišim.« Čas ni zaveznik vašega sluha. Še bolj pomembno pa je, da ko ugotovite sledeče in si pravite: »Saj slišim, a ne razumem!«, je vaš sluh že zelo okrnjen in ste izgubili že veliko časa. V kolikor se najdete v enem izmed prej zapisanih primerov, je velika verjetnost, da je torej sedaj že čas, da se odločite za pregled sluha in posledično morda tudi za slušni aparat.

Slišati in razumeti… ali ni to eno in isto?
Odgovor je preprost. Ne! Slišimo od prvega dne, ko se rodimo, a zvokov še ne razumemo. Zvoke se moramo s poslušanjem šele naučiti prepoznavati. Novopečeni starši radi čebljajo s svojim dojenčkom, in ko jim ta vrne nasmeh, pogosto pravijo: »poglej, ko me je razumel.« Seveda ni tako.
Otrok bo skozi proces učenja pričel razumeti različne zvoke. Z zvoki, ki jih bo velikokrat slišal, bo prepoznal nevarnosti, nelagodje, udobje, srečo in nenazadnje počasi začel razumeti tudi govor. Razumevanje je torej proces učenja vse od zgodnjega otroštva in to učenje traja skozi celotno življenjsko obdobje. Pravilno delovanje celotnega ušesnega organa v kombinaciji z našimi možgani daje tako želen končni rezultat t.j. slišati in razumeti.

Ko že razumemo, a kar na enkrat ne več…
Najbrž se vam poraja vprašanje zakaj, če smo večino življenja slišali in razumeli, to kar naenkrat ni več samoumevno. Odgovor se nahaja v razumevanju delovanja celotnega slušnega organa, ki možganom sporoča/oddaja električne impulze. Celotni proces vam bomo predstavili preko spodnje slike:

Razumevanje ne upade enako hitro, kot upad sposobnosti zaznave zvoka, torej slišati glasove. Kljub temu, da je slišnost slabša, si možgani še vedno zapomnijo kako smo slišali – a le nekaj časa. Po daljšem obdobju, ko nam sluh prične pešati, tudi možgani pozabijo na zvoke in s tem se izgubi tudi razumevanje. A posledica slabega sluha ni le slabše razumevanje. Rezultat, v kolikor ob naglušnosti ne ukrepamo, se kaže tudi v razvoju novih bolezni ter drugih telesnih hib, ki onemogočajo normalno komuniciranje z okolico in s tem bistveno znižajo našo kakovost življenja.

Želite Demenco? Ne? Potem ukrepajte!
Kaj je sploh demenca? Demenca je kronična možganska bolezen, ki prizadene vse funkcije, ki so pomembne, da lahko normalno funkcioniramo v družbenem okolju, največkrat se kaže kot Alzhaimerjeva bolezen. Študija, ki so jo izvedli v Ameriki, je pokazala, da pri ljudeh, ki imajo težave s sluhom, demenca napreduje dosti hitreje, in sicer povzroči kar do 40% hitrejše upadanje mentalnih funkcij, kot pri sovrstnikih, ki dobro slišijo. Zakaj prihaja do tega, se lahko razloži na dva načina:
– Prvi razlog je družbeni umik zaradi vse težjega komuniciranja, ki ga povzroča izguba sluha. To lahko potencialno vodi do kognitivnega upada in demence.
– Drugi primer pa se navezuje na t. i. ‘kognitivno obremenitev’. Ob upadu sluha možgani vložijo več truda v to, da intepretirajo informacije iz okolja, s tem pa možgani zanemarjajo ostale naloge, ki jih morajo opravljati.

Kakšni so znaki demence?
Demeneca se kaže z slednjim: postopna izguba spomina, težave pri govoru – iskanje besed, osebnostne in vedenjske spremembe, nezmožnost presoje in organizacije, težave pri vsakodnevnih opravilih, iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari, težave pri krajevni in časovni orientaciji, neskončno ponavljanje istih vprašanj, spremembe čustvovanja, zapiranje vase in izogibanje družbi.


V kolikor ste v delčku zapisanega našli, prepoznali sebe, mogoče pa tudi bližnjega, ki se sooča s napisanim, potem je odgovor da, čas za slušni aparat je sedaj! S slušnim aparatom si ne izboljšate kakovosti življenja le v tem trenutku, torej danes, temveč boste poskrbeli za prihodnost, da se boste lahko tudi čez desetletje normalno vključevali v pogovore, debate, poslušali, slišali in razumeli tisto kar vam je najljubše in vas osrečuje, zato kar pogumno.
Večini uporabnikov slušnih aparatov se izboljša družbeno življenje. Uporaba slušnih aparatov je povezana z zmanjšanjem jeze, frustracij, paranoje in splošnim izboljšanjem čustvene stabilnosti. Torej, veliko lahko pridobite, če se pravilno odločite, spet veliko lahko izgubite če ne boste ukrepali.
Kakšno odločitev boste torej izbrali vi?

Vsadki

Z razvojem tehnologije je nemogoče postalo mogoče. Celo gluhi ali težje naglušni lahko ponovno slišijo! Narava nam je dala čutila, ki nam omogočajo polnovredno življenje. Če ponagaja sluh, večino težav premaga uporaba slušnih aparatov, vendar včasih slušni aparati niso več primerna rešitev. Vsadkov je več vrst, med njimi prednjačita polžev vsadek in BAHA aparat. Nekoliko manj razširjeni so ABI (auditory Brainstem Implant)  in MEI (Middle Ear Implant) vsadki.

Ko gre za težje in težke naglušnosti nastopi upravičena dilema: je slušni aparat še najprimernejša rešitev? Zdravniki specialisti ORL vam bodo na podlagi obsežnih preiskav znali svetovati najboljše rešitve. Tu želimo vsaj na splošno predstaviti več informacij s področja polževih vsadkov, saj se le na podlagi dostopnosti do informacij lahko odločamo lažje, z manj stresa in pravilno.

V Sloveniji so prvo operacijo izvedli v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana marca 1996 ter prvo v Univerzitetnem Kliničnem centru Maribor leta 2007. Takrat se verjetno nihče ni niti zavedal, kakšne premike bo takšna operacija povzročila – ne samo v življenju uporabnikov polževega vsadka, temveč tudi na področju zdravstva, zavarovalništva, terapije gluhih oseb in med starši gluhih otrok v Sloveniji. Spremembe so bile pozitivne. Uspehi so izjemni! To je dokumentirano in predstavljeno tudi na slovenskem Posvetu o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, ki ga organizira Center za sluh in govor Maribor.

Včasih so s polževimi vsadki oskrbeli le otroke. Temu ni več tako in zadovoljni uporabniki polževih vsadkov so tudi odrasle osebe ter starostniki. Kakovost življenja je pomembna v vseh starostnih obdobjih!

Prednosti zgodnje vsaditve polževega vsadka:

  • krajši čas deprivacije zvočnih dražljajev,
  • daljši predšolski slušno-govorni trening,
  • boljše avditivno sprejemanje,
  • trening poteka v obliki igre,
  • manjše obremenitve v šoli ter lažje soočanje s problemom,
  • boljša govorna sposobnost in razumevanje ob vstopu v šolo,
  • zgodnejši avditivni kontakt z družino.           

Izbira je možna med tremi priznanimi proizvajalci polževih vsadkov in sicer: Cochlear, Med-El in Advanced Bionics

Kirurški poseg

S kirurškim posegom se naslavlja prevodne oz. konduktivne naglušnosti. Naglušnost je sicer lahko prevodna, senzori-nevralna ali kombinirana. Kadar gre za očitno prevodno naglušnost, se lahko le-ta izboljša z operativnim posegom. Vsaka spremenjena anatomija sluhovoda, bodisi zaradi poškodbe, zaradi tumorja ali močnega vnetja, onemogoča prenos zvoka. Težave zunanjega dela ušesa se odpravljajo s pomočjo meatoplastike, katere cilj je zagotoviti pristop do bobniča. Občasno se pojavljajo tudi popolne kostne zapore, včasih je sluhovod le močno zožen ali zaradi ponavljajočih se vnetij preraščen z vnetim tkivom in tako neprehoden. Povezava med zunanjostjo in bobničem se lahko izboljša z brušenjem senčnice (temporalne kosti).

Pri operacijah bobniča se uporablja timpanoplastika. Nižja številčna oznaka timpanoplasike predstavlja manj obsežnejšo operacijo in boljši rezultati so predvideni in obratno. Oznake timpanoplastike rastejo od številke 1 do 5.

Ob ugotovitvi otoskleroze, se izguba sluha lahko izboljša z vsaditvijo vibracijskega slušnega implanta na nakovalce, ki poskrbi za dodatno gibanje slušnih koščic. Takšni operaciji pravimo stapedotomija. 

Dodatki za poslušanje

Dodatki za poslušanje ali mednarodno poimenovane ALD (Assistive Listening Devices) naprave so v Sloveniji na voljo vsem, ki imajo izgubo sluha po Fowlerju nad 80%. Le dve ALD napravi zahtevata večjo izgubo sluha, in sicer videofon zahteva 95% izgubo sluha ter zapestna vibracijska ročna ura zahteva 90% izgubo. V kolikor ne poznate vaše izgube v procentualni vrednosti po Fowlerju, si lahko namestite brezplačno aplikacijo Fowler, ki jo AUDIO BM ponuja v spletnih platformah Google Play in App Store. Iz avdiograma (meritve zračne prevodnosti sluha) odčitajte vrednosti posameznih frekvenc (0,5 kHz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz) in jih za vsako uho posebej vnesite v zato pripravljena prazna polja in kliknite na izračun.

Gre za dober ducat različnih pripomočkov za poslušanje gluhih in naglušnih katerih nekaj je tudi takšnih, da jih lahko povežete z vašimi slušnimi aparati. Vsaj 85% sredstev za nakup ALD naprav prispeva Upravna Enota, v določenih primerih gre lahko tudi za 100% financiranje. Seznam tehničnih pripomočkov najdete na tem naslovu, same pripomočke pa najdete na naslovih slušnih centrov AUDIO BM ali v njihovi spletni trgovini.

Način, kako priti do tehničnega pripomočka je pripet pod sliko. Slika načina kako do tehničnega pripomočka in opis samega postopka izvirata iz spletne strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, katere obisk toplo priporočamo.

Oseba, ki potrebuje tehnični pripomoček, lahko za sofinanciranje tehničnega pripomočka vloži vlogo na upravni enoti.

Upravičenci lahko tehnične pripomočke izberejo z Liste tehničnih pripomočkov, ki je del pravilnika in je upravičen do več pripomočkov – toliko, kot jih potrebuje. Na seznamu je 37 različnih pripomočkov. Pri vsakem pripomočku je tudi navedeno, kdo je do določenega tehničnega pripomočka upravičen in kdaj lahko oseba ponovno zaprosi za določen tehnični pripomoček.

Vlogi je treba priložiti izvid otorinolaringologa, na katerem je jasno viden podatek izgube sluha po Fowlerju v odstotkih, pri gluhoslepoti pa tudi izvid okulista. Če ima oseba polžev vsadek in uveljavlja pravice kot uporabnik polževega vsadka, mora to biti iz izvida prav tako jasno razvidno. Upravičenci lahko predložijo tudi odločbo ZPIZ-a o invalidnosti. Prejemniki denarne socialne pomoči priložijo še odločbo o prejemanju teh sredstev, kar jim omogoča brezplačne tehnične pripomočke. Izpolnjena in podpisana vloga se odda na upravni enoti.

Za enostavni TP, katerega vrednost ne presega 500,00 EUR, izda upravna enota odločbo na podlagi pravilnika, za zahtevnejši TP, katerega vrednost presega 500,00 EUR, pa upravna enota pred izdajo odločbe pridobi mnenje izvedenca.

Upravna enota na podlagi vloge izdala odločbo in vrednotnico. Upravičenec prejme le eno odločbo za vse zaprošene tehnične pripomočke in različno število vrednotnic glede na število tehničnih pripomočkov, za katere je zaprosil.

Scroll to Top