Znaki

Večinoma naglušnosti ne opazimo takoj, saj se pojavi postopno. Običajno prej opazijo naglušnost družinski člani in prijatelji, kot pa sama naglušna oseba. Ti se pogosto zavedo, kako slabo so slišali, šele po prejemu slušnega aparata in obžalujejo, da se za pripomoček niso odločili že prej.

Znaki za izgubo sluha lahko vključujejo:
• zdi se vam, da ljudje govorijo nejasno in mrmljajo
• sogovornika večkrat prosite, da ponovi povedano
• težko sledite pogovoru, če je v ozadju prisoten hrup
• težko razumete pogovor v skupini
• težje slišite otroške ali ženske glasove
• slišite govor, ampak ga težko razumete
• opozarjajo vas, da TV ali radio naravnate na višjo glasnost
• preslišite zvoke visokih frekvenc, kot so na primer: ptice, črički, zvonec
• družina, sodelavci in prijatelji vam predlagajo testiranje sluha
• v ušesih pogosto slišite piskanje ali druge moteče zvoke

Brezplačno in brez obveznosti lahko svoj sluh preverite v AUDIO BM slušnih centrih širom Slovenije >>