Vpliv

Naglušna oseba, ki se odreka slušnemu pripomočku, je soočena z mnogimi težavami, ki izhajajo iz komunikacijskega, socialnega in čustvenega  vidika.

Komunikacijasluh2
• Pogovori so krajši
• Manjša uporaba telefona
• Sogovornik mora večkrat ponavljati že povedano

• Izogibanje pogovorom

Socialni vidik
• Izogibanje družbe ali tujcem
• Nezgovornost in umik
• Manjša učinkovitost pri delu

Čustveni vidik
• Zadrega
• Jeza, razočaranje
• Tesnoba
• Depresija

Naglušnosti ne gre podcenjevati, saj sluh omogoča kvalitetno komuniciranje s socialnim okoljem. Prav tako ne pozabite, da je potrebno sluh uriti in če se mu odrekate dlje časa, pride do dodatnega upada slušnih sposobnosti; predvsem sposobnosti ločevanja glasov in razumevanja govora.