Drugi tehnični pripomočki

Obstajajo številni tehnični pripomočki za boljše poslušanje, boljšo komunikacijo, večjo varnost in za splošno izboljšanje kakovosti življenja. Mnogi so sofinancirani tudi s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je pričel veljati 13. oktobra 2014, ko je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrdilo Pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki daje naglušnim, gluhim in gluhoslepim pravico do uveljavljanja subvencije za tehnične pripomočke.

Do tehničnih pripomočkov so upravičene tiste osebe, ki imajo najmanj 80% izgube sluha po Fowlerju. Pogoj je še, da so državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Upravičenci morajo izpolniti vlogo, (ki jo lahko dobijo na upravni enoti prebivališča). V vlogi vpišejo osebne podatke in opredelijo, katere pripomočke želijo uveljavljati.

Naj naštejemo le nekatere:
• TP-0001 elektronska varuška
• TP-0002 svetlobni hišni zvonec z alarmom
• TP-0003 videofon
• TP-0004 FM sistem za uporabnike slušnih aparatov
• TP-0005 FM sistem prilagojen za osebe s polževim vsadkom
• TP-0006 indukcijska zanka za TV
• TP-0007 vibracijska zapestna ročna ura
• TP-0008 telefonski aparat z ojačevalnikom
• TP-0009 svetlobni/zvočni indikator - budilka
• TP-0010 vibracijska ura budilka